Διαδικασία Επιστροφών

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση του καταστήματος www.monokeri.gr στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Εάν με υπαιτιότητα του καταστήματος πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσει την επιστροφή του ή την αλλαγή του. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.
  2. Εάν με υπαιτιότητα του καταστήματος πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (ελαττωματικά). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να προβεί σε επιστροφή/ αλλαγή του προϊόντος με χρέωση της εταιρείας. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής / αλλαγής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

Η επιστροφή προϊόντων με χρέωση του καταστήματος www.monokeri.gr γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών μας, σε κάθε άλλη περίπτωση δε θα γίνεται δεκτή.

 

Επιστροφές / Αλλαγές των προϊόντων με χρέωση του πελάτη

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς φθορές χρήσης.

Γενικά σχετικά με τις επιστροφές / αλλαγές προϊόντων

  1. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής /αλλαγές προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ).
  2. Σε περίπτωση επιστροφής / αλλαγής προϊόντων, η επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχεί στο προϊόντα που παραγγέλνει ο πελάτης, θα ολοκληρωθούν εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το www.monokeri.gr θα λάβει τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη , ο οποίος θα έχει δοθεί στο www.monokeri.gr έγκαιρα και εγγράφως.
  3. H επιστροφή / αλλαγή θα γίνεται δεκτή μόνο μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία (κούριερ).